دهکده غوص دبی

دهکده غوص دبی (The Diving Village Dubai) جزو مناطق توریستی و تاریخی دبی در شرق دهکده میراثی است. شما گردشگران تور دبی می توانید در این دهکده با نوع زندگی مردمان بومی در گذشته آشنا شوید. غواصی جهت استخراج مروارید از اعماق دریا و ماهیگیری از جمله رایج ترین مشاغل افراد دهکده غوص دبی بوده است. تعدادی کافه نیز در نزدیکی این دهکده در نظر گرفته اند. همچنین فروشگاه هایی جهت فروش صنایع دستی و... وجود دارند. این دهکده در فاصله کوتاهی از خانه شیخ سعید قرار گرفته است. 

 

 دهکده غوص دبی

تصویر دهکده غوص دبی

دهکده غوص دبی

تصویر دهکده غوص دبی

دهکده غوص دبی

تصویر دهکده غوص دبی

دهکده غوص دبی

تصویر دهکده غوص دبی

دهکده غوص دبی

تصویر دهکده غوص دبی