دماغه دلفین در هند

دماغه دلفین در هند قله‌ای بر فراز شهر اوتی و بلندترین نقطه مشرف به شهر می باشد. این محل زائده سنگی بزرگی است که بر بالای کوه به سمت دره پیشروی کرده و به شکل سر دلفین است. جاده منتهی به دماغه دلفین در هند، سنگفرش بوده و از بین جنگل هایی زیبا عبور می کند.

 

دماغه دلفین در هند

تصویر دماغه دلفین در هند

دماغه دلفین در هند 

تصویر دماغه دلفین در هند