دریاچه اوتی هندوستان

دریاچه اوتی هندوستان با داشتن طبیعت استوایی در شهر اوتی قرار دارد و یک مجموعه تفریحی و تجاری به شمار می رود. در این دریاچه قایق های پارویی و پدالی اجاره داده می شوند. پارک شهر بازی کودکان، مراکز ارائه صنایع دستی و محصولات ابریشمی برای میهمانان تور هند در نزدیکی این دریاچه وجود دارند. 

 

دریاچه اوتی هندوستان

تصویر دریاچه اوتی هندوستان

دریاچه اوتی هندوستان 

تصویر دریاچه اوتی هندوستان