دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا (Hadrian's Gate Antalya) بخشی از یک دیوار قدیمی است که برای حفاظت از شهر کاله ایچی بنا شده بود. این بنا تنها دروازه ورودی باقی‌ مانده به شهر است که شامل 8 ستون گرانیتی در دو طرف چهار پایه‌ نگهدارنده طاق‌های سه‌گانه می باشد. دو برج نیز در دو طرف دروازه هادریان آنتالیا وجود دارند. 

 

دروازه هادریان آنتالیا

تصویر دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا

تصویر دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا

تصویر دروازه هادریان آنتالیا