خانه وارونه در پوکت تایلند

خانه وارونه در پوکت تایلند (Upside Down House Phuket Thailand) توسط زوج سویسی در سال 2014 با ارتفاع 13 متر و در سه طبقه ساخته شد. در این خانه تمامی اجزا از آشپزخانه گرفته تا حمام همگی به صورت وارونه هستند و بازدید از این خانه وارونه حتما برایتان اعجاب انگیز خواهد بود. در خانه وارونه در پوکت تایلند ترکیبی از تخیل و هنر و معماری به کار گرفته شده است. مدیریت بازدیدکنندگان این خانه توسط سازنده های آن صورت می گیرد. 

 

خانه وارونه در پوکت تایلند

تصویر خانه وارونه در پوکت تایلند

خانه وارونه در پوکت تایلند 

تصویر خانه وارونه در پوکت تایلند

 خانه وارونه در پوکت تایلند

تصویر خانه وارونه در پوکت تایلند