حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا (Roman Baths Antalya) در منطقه باستانی سیده (Side) قرار گرفته و امروزه به موزه باستان ‌شناسی تبدیل‌ شده است. این حمام دارای اتاق آب سرد، اتاق آب گرم، 5 اتاق با اندازه‌ های گوناگون، سونا، استخر شنا به صورت بیضی، پانسیون و دیوارهایی با سنگ مرمر می باشد. در ساحل سیده امکانات رفاهی برای گردشگران تور آنتالیا وجود دارند. در شهر باستانی پرگا نیز حمام رومی دیگری وجود دارد که نباید با موزه باستان‌ شناسی سیده اشتباه گرفته شود. این حمام پشت بنای یادبود "سپتیوس سوروس" قرار دارد و شامل یک ورودی تاریخی با 8 ستون می باشد. سیستم حرارتی آن را که به‌ صورت کوره‌های گرمایی هستند، هنوز هم در زیرزمین وجود دارند.  

  

حمام روميها آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام روميها آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام روميها آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام روميها آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا