تور مالزی

 

تور مالزی    پکیج تور مالزی پاییز 1395

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   داینستی                  1525000    1700000  
   فلامینگو                  1620000    1900000  
   گرند سیزن                  1700000    2200000  
   کنکورد                1800000    2400000  
   فوراما                1950000    2600000  
   سری پسیفیک                  1950000    2500000  
   رویال هتل                 2090000    2620000  
   رویال بینتانگ               2100000    2650000  
   رویال چولان            2065000    3000000  
   کروز               2120000    2720000  
   پسیفیک ریجنسی             2120000    2900000  
   شرایتون             2150000    3300000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -  هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات
 امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

   تور مالزی   پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ پاییز 1395
   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن      کوالالامپور    2090000     2850000  
   فلامینگو      پنانگ    2090000     2850000  
   رویال هتل       کوالالامپور    2250000     3170000  
   رویال بینتانگ      پنانگ     2250000     3170000  
   کروز      کوالالامپور    2400000     3470000  
   فورپوینت شرایتون        پنانگ    2400000     3470000  
   کنکورد      کوالالامپور    2400000    3450000  
   هالیدی این      پنانگ    2400000     3450000  
   پسیفیک ریجنسی     کوالالامپور    2520000     3600000  
   هالیدی این      پنانگ    2520000     3600000  
   پسیفیک ریجنسی       کوالالامپور    2600000     3820000  
   اورگرین لورل     پنانگ    2600000     3820000  
   خدمات تور  

  بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی پاییز 1395

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن       کوالالامپور

 2250000

  3670000  
   فیو   لنکاوی

2250000

  3670000  
   رویال   کوالالامپور

2750000

  3750000  
   فورپوینت بای شرایتون   لنکاوی 2750000   3750000  
   کنکورد   کوالالامپور  2820000    3920000  
   فورپوینت شرایتون   لنکاوی  2820000    3920000  
   پسیفیک ریجنسی    کوالالامپور  350000   4350000  
   لاگون   لنکاوی    350000     4350000  
   رنسانس   کوالالامپور   3090000     4470000  
   برجایابیچ  ریزورت   لنکاوی   3090000     4470000  
   شرایتون کوالالامپور   3220000    4670000  
   برجایابیچ  ریزورت لنکاوی   3220000    4670000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور پاییز 1395

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   فلامینگو کوالالامپور

2470000

3490000

 
   رویال سنگاپور 2470000

3490000

 
   فوراما کوالالامپور

2870000

4270000

 
   فوراما سنگاپور 2870000

4270000

 
   رنسانس    کوالالامپور 3120000

4720000

 
   گرند  کاپتورن    سنگاپور 3120000 4720000  
   پولمن    کوالالامپور 3420000

5250000

 
   گرند پارک ارکارد     سنگاپور 3420000 5250000  
   شرایتون کوالالامپور 3590000

5620000

 
   شرایتون سنگاپور 3590000 5620000  
   لمردین کوالالامپور

5350000

8920000

 
   شانگری لا سنگاپور 5350000

8920000

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399و 41938