تور مالزی

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور ویژه عید غدیر 1397

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 6 شب

قیمت تور 

برای 7 شب

 
   داینستی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

  1525000

1700000

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1620000

1900000

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1700000

2200000

 
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1800000

2400000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1950000

2600000

 
  سری پسیفیک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1950000 2500000  
   رویال هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2090000

2620000

 
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2100000 2650000  
   رویال چولان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2065000

3000000

 
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2120000 2720000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2120000

2900000

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2150000

3300000

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت- هتل -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938

 

  

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

 

 تور مالزی  

پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ عید غدیر 1397

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2090000     2850000  
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2090000     2850000  
   رویال هتل  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2250000     3170000  
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ     2250000     3170000  
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2400000     3470000  
   فورپوینت شرایتون   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2400000     3470000  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2400000    3450000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2400000     3450000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2520000     3600000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2520000     3600000  
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2600000     3820000  
   اورگرین لورل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2600000     3820000  
   خدمات تور  

  بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی عید غدیر 1397

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

 2250000

  3670000  
   فیو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی

2250000

  3670000  
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2750000

  3750000  
   فورپوینت بای شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی 2750000   3750000  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  2820000    3920000  
   فورپوینت شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی  2820000    3920000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  350000   4350000  
   لاگون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی    350000     4350000  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور   3090000     4470000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی   3090000     4470000  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور   3220000    4670000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی   3220000    4670000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور عید غدیر 1397

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2470000

3490000

 
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 2470000

3490000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2870000

4270000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 2870000

4270000

 
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3120000

4720000

 
   گرند  کاپتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3120000 4720000  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3420000

5250000

 
   گرند پارک ارکارد  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3420000 5250000  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3590000

5620000

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3590000 5620000  
   لمردین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

5350000

8920000

 
   شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 5350000

8920000

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938