تور مالزی

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 1399

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 6 شب

قیمت تور 

برای 7 شب

 
   سند پایپر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 

   
   سانی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  کوالیتی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 

   
   وی پی هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  بوکیت بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  سوییس گاردن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   ایمپیانا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   رویال چولان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 

   
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت- هتل -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938

 

  

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

 

 تور مالزی  

پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز 1399

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ      
   رویال هتل  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ       
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   فورپوینت شرایتون   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ      
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ      
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ      
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور      
   اورگرین لورل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ      
   خدمات تور  

  بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 1399

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   فیو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   فورپوینت بای شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   فورپوینت شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   لاگون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور      
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی      
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور نوروز 1399

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

 

 

 
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور  

 

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

 

 

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور  

 

 
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  

 

 
   گرند  کاپتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور      
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  

 

 
   گرند پارک ارکارد  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور      
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  

 

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور      
   لمردین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

 

 

 
   شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور  

 

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است. 

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938