تور مالزی

 

تور مالزی    پکیج تور مالزی تابستان 1396

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 6 شب

قیمت تور 

برای 7 شب

 
   داینستی           درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل         1525000    1700000  
   فلامینگو         درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل       1620000    1900000  
   گرند سیزن           درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          1700000    2200000  
   کنکورد         درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          1800000    2400000  
   فوراما          درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل           1950000    2600000  
   سری پسیفیک       درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل         1950000    2500000  
   رویال هتل      درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل        2090000    2620000  
   رویال بینتانگ   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل     2100000    2650000  
   رویال چولان  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      2065000    3000000  
   کروز         درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          2120000    2720000  
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      2120000    2900000  
   شرایتون     درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل       2150000    3300000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -  هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات
 امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

   تور مالزی   پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ تابستان 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2090000     2850000  
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2090000     2850000  
   رویال هتل  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2250000     3170000  
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ     2250000     3170000  
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2400000     3470000  
   فورپوینت شرایتون   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2400000     3470000  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2400000    3450000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2400000     3450000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2520000     3600000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2520000     3600000  
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور    2600000     3820000  
   اورگرین لورل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  پنانگ    2600000     3820000  
   خدمات تور  

  بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی تابستان 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

 2250000

  3670000  
   فیو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی

2250000

  3670000  
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2750000

  3750000  
   فورپوینت بای شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی 2750000   3750000  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  2820000    3920000  
   فورپوینت شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی  2820000    3920000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور  350000   4350000  
   لاگون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی    350000     4350000  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور   3090000     4470000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی   3090000     4470000  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور   3220000    4670000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل لنکاوی   3220000    4670000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور تابستان 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

برای 4 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2470000

3490000

 
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 2470000

3490000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

2870000

4270000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 2870000

4270000

 
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3120000

4720000

 
   گرند  کاپتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3120000 4720000  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3420000

5250000

 
   گرند پارک ارکارد  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3420000 5250000  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور 3590000

5620000

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 3590000 5620000  
   لمردین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور

5350000

8920000

 
   شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل سنگاپور 5350000

8920000

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی 

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399و 41938