تور مالزی

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور ویژه 8 اسفند 1396

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای هر نفر در اتاق
1 تخته

قیمت تور 

برای هر نفر در اتاق 
2 تخته

 
  سند پیپر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

  1790000

1670000

 
  سانی
پسیفیک اکسپرس
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1860000

1700000

 
   مای تاور
فلامینگو
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1950000

1790000

 
   گرند سیزن 
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2230000

1920000

 
   رویال چولان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2460000

2050000

 
  سری پسیفیک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2720000 2160000  
   رویال هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3150000

2350000

 
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2900000 2250000  
  رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3150000

2350000

 
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2820000 2200000  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2770000

2160000

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3450000

2520000

 
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت- هتل -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938

 

  

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

 

 تور مالزی  

پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ اسفند 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

 

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور 

پنانگ

   2670000     2830000  
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رویال هتل  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور 
پنانگ 
   2850000     3150000  
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
   2930000     3450000  
   فورپوینت شرایتون   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور 
پنانگ
   2580000    3430000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
   2600000     3580000  
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
   2600000    3800000  
   اورگرین لورل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی اسفند 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی

 2630000

  3650000  
   فیو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی

2730000

3730000  
   فورپوینت بای شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
 280000   3900000  
   فورپوینت شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
 3480000   4330000  
   لاگون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
  3070000        4450000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
  3200000    4650000  
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور اسفند 1396

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور

2850000

3470000

 
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور

2950000

4250000

 
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
3100000

470000

 
   گرند  کاپتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
3400000

55230000

 
   گرند پارک ارکارد  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
3570000

5600000

 
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   لمردین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور

5330000

8900000

 
   شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است. 

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938