تور مالزی

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور ویژه اردیبهشت 1398

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای هر نفر در اتاق
1 تخته

قیمت تور 

برای هر نفر در اتاق 
2 تخته

 
  سند پیپر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  رویال چولان بوکیت 
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  کنکورد
کروز
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  رویال چولان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل مایا
 
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل استریپس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  گرند میلینیوم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   شرایتون ایمپریال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  مجستیک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   مریوت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت- هتل -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938

 

  

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 

 

 تور مالزی  

پکیج تور مالزی کوالالامپور پنانگ اردیبهشت 1398

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

 

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور 

پنانگ

     
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رویال هتل  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور 
پنانگ 
     
   رویال بینتانگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کروز درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
     
   فورپوینت شرایتون   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور 
پنانگ
     
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
     
   هالیدی این درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  کوالالامپور
 پنانگ
     
   اورگرین لورل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات  امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به مالزی پرواز مستقیم  دارند توسط  مسافرین میسر است.
 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

  

 

تور مالزی 

  پکیج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی اردیبهشت 1398

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   گرند سیزن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   فیو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   فورپوینت بای شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   کنکورد درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   فورپوینت شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پسیفیک ریجنسی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   لاگون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
لنکاوی
     
   برجایابیچ  ریزورت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به  مالزی پرواز مستقیم دارند توسط  مسافرین  ميسر  است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 

   

تور مالزی

  پکیج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور اردیبهشت 1398

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل

قیمت تور

هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت تور 

هر نفر 

در اطاق 1 تخته

 
   فلامینگو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   رویال درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   فوراما درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   رنسانس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   گرند  کاپتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   گرند پارک ارکارد  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   شرایتون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   لمردین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل کوالالامپور
سنگاپور
     
   شانگری لا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  
   خدمات تور  

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به  مالزی پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است. 

 
 
   تلفن رزرو تور

 88546399 و 41938