تور روسیه

 

 

 پکیج تور روسیه 3 شب مسکو + 4شب سننت پترز بورگ مرداد 1398

 

   نام هتل  درجه هتل

هر نفر در اتاق 1 تخته

هر نفر در اتاق 2 تخته

 
  park inn pulkovskaya
best western vega
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 13.390.000  10.390.000   
  هتل گلدن رینگ مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل سوئیس سوچی کاملیا روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل متروپل مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل کورینتا مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل رادیسون بلو پارادایس سوچی روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   خدمات تور  

 

 
   توضیحات

 

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938