تور روسیه شهریور 97

 

 

 پکیج تور روسیه 3 شب و 4 روز شهریور 1397

 

   نام هتل  درجه هتل

هر نفر در اتاق 1 تخته

هر نفر در اتاق 2 تخته

 
  هتل رادیسون رویال مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5095000 4495000  
  هتل گلدن رینگ مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5095000 4495000  
  هتل سوئیس سوچی کاملیا روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5295000 4795000  
  هتل متروپل مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5295000 4795000  
  هتل کورینتا مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5495000 4995000  
  هتل رادیسون بلو پارادایس سوچی روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5495000 4995000  
   خدمات تور  

 

 
   توضیحات

 

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938