تور روسیه

 

 

 پکیج تور روسیه 6 شب و 7 روز خرداد 1398

 

   نام هتل  درجه هتل

هر نفر در اتاق 1 تخته

هر نفر در اتاق 2 تخته

 
  هتل رادیسون رویال مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل گلدن رینگ مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل سوئیس سوچی کاملیا روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل متروپل مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل کورینتا مسکو روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
  هتل رادیسون بلو پارادایس سوچی روسیه درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل      
   خدمات تور  

 

 
   توضیحات

 

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938