تور تایلند بانگکوک

 

 

تور تایلند

  پکیج تور تایلند پاییز 1398

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 6 شب

 قیمت تور

برای 7شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
  هریتیج درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5550000  5990000   4900000        4250000    
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

5790000

 6120000

 5110000

   4250000  
  بانگکوک پالاس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5990000   6350000  5240000       4250000  
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 6250000   6520000  5440000  4250000  
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 5150000   6720000   5600000       4250000   
   نووتل  سیلام درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  5320000  4880000  5700000   4250000    
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   5460000   6460000   5800000     4250000  
   شرایتون  رویال ارکید درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  5750000  6750000

5900000

  4250000  
   خدمات تور  پرواز رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه ، استقبال فرودگاهی ،  تخفیفات گردشگری       
   توضیحات

 امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
   تلفن رزرو تور  88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پوکت

 

 

تور تایلند

     پکیج تور تایلند بانکوک پوکت پاییز 1398

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   فروم پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3815000 2960000  2080000  1835000  
   میراژ باتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3815000 2960000  2080000  1835000  
   اچ رزیدنس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4250000

2705000  1965000  1790000  
   چیلی  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3485000

2705000  1965000  1790000  
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3985000 3300000  2235000  1895000  
   ایبیس  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3995000 3300000  2235000

 1895000

 
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 4260000 4045000  2570000  2030000  
   دوآنجیت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 4350000 4045000  2570000  2030000  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 4450000 4560000  2800000  2120000  
   میلنیوم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 4260000 4560000  2800000  2120000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز مستقیم  دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پاتایا

 

 

تور تایلند

 پکیج تور تایلند بانکوک پاتایا پاییز 1398

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل 

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2660000 2695000  1700000  1395000  
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2660000 2695000 1700000 1395000  
   اچ رزیدنس   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2590000 2150000  1390000   1250000  
   هیل ساید   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 25090000 2150000  1390000   1250000  
   آی  رزیدنس  ساتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2500000 2660000  1650000  1300000  
   پاتایا  سی  وی یو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا

2600000

2660000  1650000  1300000  
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2750000 2790000  1750000   1400000  
   ویستا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2750000 2790000  1750000 1400000  
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 3000000 3390000  1935000   1425000  
   سیام بای  شور درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 3200000 3390000  1935000  1425000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -  ترانسفر فرودگاهی 

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند  پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938