تور تایلند بانگکوک

 

 

تور تایلند

  پکیج تور تایلند اردیبهشت 1399

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 6 شب

 قیمت تور

برای 7شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
  هریتیج درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
  بانگکوک پالاس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   نووتل  سیلام درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   شرایتون  رویال ارکید درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   خدمات تور  پرواز رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه ، استقبال فرودگاهی ،  تخفیفات گردشگری       
   توضیحات

 امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
   تلفن رزرو تور  88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پوکت

 

 

تور تایلند

     پکیج تور تایلند بانکوک پوکت اردیبهشت 1399

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   فروم پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   میراژ باتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   اچ رزیدنس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   چیلی  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   ایبیس  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   دوآنجیت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   میلنیوم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل          
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز مستقیم  دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پاتایا

 

 

تور تایلند

 پکیج تور تایلند بانکوک پاتایا اردیبهشت 1399

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل 

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک          
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا          
   اچ رزیدنس   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک          
   هیل ساید   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا          
   آی  رزیدنس  ساتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک          
   پاتایا  سی  وی یو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا          
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک          
   ویستا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا          
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک          
   سیام بای  شور درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا          
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -  ترانسفر فرودگاهی 

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند  پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938