تور تایلند بانگکوک

 

 

تور تایلند

  پکیج تور تایلند اردیبهشت 1397

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 6 شب

 قیمت تور

برای 7شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
  هریتیج درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2200000  2390000   1900000        1750000    
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2350000

 2820000

 2650000

   2120000  
  بانگکوک پالاس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2470000   3050000  2740000       2120000  
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2750000   3220000  3140000  2230000  
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2850000   2890000   1800000       1400000   
   نووتل  سیلام درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  2820000  2880000  1730000   1400000    
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   3160000   4460000   2540000     1770000  
   شرایتون  رویال ارکید درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  3250000  4750000

2900000

  2570000  
   خدمات تور  پرواز رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه ، استقبال فرودگاهی ،  تخفیفات گردشگری       
   توضیحات

 امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز  مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
   تلفن رزرو تور  88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پوکت

 

 

تور تایلند

     پکیج تور تایلند بانکوک پوکت اردیبهشت 1397

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   فروم پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2715000 2960000  2080000  1835000  
   میراژ باتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2715000 2960000  2080000  1835000  
   اچ رزیدنس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3150000

2705000  1965000  1790000  
   چیلی  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2385000

2705000  1965000  1790000  
   ایبیس درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2885000 3300000  2235000  1895000  
   ایبیس  پاتونگ درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2895000 3300000  2235000

 1895000

 
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3160000 4045000  2570000  2030000  
   دوآنجیت درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3250000 4045000  2570000  2030000  
   پولمن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3350000 4560000  2800000  2120000  
   میلنیوم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3160000 4560000  2800000  2120000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند پرواز مستقیم  دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938        

 

تور تایلند بانکوک پاتایا

 

 

تور تایلند

 پکیج تور تایلند بانکوک پاتایا اردیبهشت 1397

   نام هتل  درجه هتل موقعیت هتل 

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 کودک با تخت  کودک بدون تخت  
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2260000 2695000  1700000  1395000  
   ایبیس  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2260000 2695000 1700000 1395000  
   اچ رزیدنس   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2090000 2150000  1390000   1250000  
   هیل ساید   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2090000 2150000  1390000   1250000  
   آی  رزیدنس  ساتورن درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2200000 2660000  1650000  1300000  
   پاتایا  سی  وی یو درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا

2200000

2660000  1650000  1300000  
   ایستین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2350000 2790000  1750000   1400000  
   ویستا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2350000 2790000  1750000 1400000  
   مونتین درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل بانکوک 2600000 3390000  1935000   1425000  
   سیام بای  شور درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل پاتایا 2800000 3390000  1935000  1425000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت -  ترانسفر فرودگاهی 

 
   توضیحات

 مکان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به تایلند  پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور 88546399  و 41938