تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا (Turban Kaleici Marina Antalya) یکی از جاذبه های گردشگری آنتالیا است که ترکیبی از بافت قدیمی و مدرن می باشد. این تفرجگاه زیبا پوشیده از درختان و گل های رنگارنگ است که گردشگران زیادی را جذب خود می نماید. انواع کیف و کفش، انواع پوشاک و تجهیزات دریایی در تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا وجود دارند. 

 

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا

تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا 

تصویر تفریحگاه توربان کالیسی آنتالیا