تاج محل هند

تاج محل هند بنایی با 58 متر ارتفاع است که در  ایالت اوتار پرادش قرار گرفته است. تاج محل جزو عجایب هفتگانه دنیا می باشد که به دستور شاه جهان پنجمین امپراطور گرکانی به یاد بود همسرش ممتاز محل بنا کرد و بعدها خود نیز در همانجا به خاک سپرده شد. در طراحی تاج محل هند از معماری ایرانی و اسلامی الهام گرفته اند. در ساخت این بنا معماران مختلفی از نقاط مختلف آسیا مشارکت داشته اند که از سال 1042 تا 1057 به طول انجامید. 

 

تاج محل هند

تصور تاج محل هند

 تاج محل هند

تصور تاج محل هند

تاج محل هند 

تصور تاج محل هند