تاج عرب دبی

تاج عرب دبی (Taj Mahal Replica In Dubai) مکانی است که با الهام از تاج محل هند ساخته شده است. این مکان در خیابان عجایب واقع شده که آپارتمان ها و مراکز خرید زیادی در آنجا وجود دارند. باغ هایی به سبک مغول در اطراف تاج عرب دبی وجود دارند. این بنا از تاج محل هند بزرگ تر است. تاج عرب در ابتدای سال 2015 به بهره برداری رسید ومورد بازدید عموم قرار گرفت. 

 

 تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی

تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی

تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی