بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا (Kaleici Antalya) یکی از بنادر توریستی و تفرحی آنتالیا است که در داخل قلعه قرار دارد. در این بندر انواع رستوران ها، کافه ها و فروشگاه ها برای گردشگران در نظر گرفته اند. همچنین خدمات و وسایل مورد نیاز ورزش قایقرانی از جمله قایق بادبانی نیز در بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا وجود دارند. خانه های این منطقه نیز به سبک زیبایی طراحی و بنا شده اند. 

 

بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی آنتالیا