بلندی های کامرون مالزی

بلندی های کامرون مالزی (Cameron Highlands District Malaysia) محیطی آرام و بی سرو صدا و دارای مناظر فوق العاه زیبا می باشد.  ویلیام کامرون نقشه بردار بریتانیایی، فلات کامرون را در سال 1885 کشف کرد. کامرون در ارتفاع 1500 متری سطح دریا قرار دارد. در ارتفاعات کامرون کشاورزی رواج زیادی داشته و بیشتر سبزیجات و حبوبات مالزی از این منطقه تامین می شوند. شکوفه های رنگارنگ باغ های میوه، مزارع توت رنگی، کشترازهای چای و باغچه های پلکانی گل در این ارتفاعات دیده می شوند. 

 

بلندی های کامرون مالزی

تصویر بلندی های کامرون مالزی

بلندی های کامرون مالزی 

تصویر بلندی های کامرون مالزی

بلندی های کامرون مالزی 

تصویر بلندی های کامرون مالزی

 بلندی های کامرون مالزی

تصویر بلندی های کامرون مالزی