بزرگترین سیاره سبز در دبی

بزرگترین سیاره سبز در دبی (The Green Planet Dubai) یکی از مکان های تفریحی و آموزشی دبی است که یک اکوسیستم واقعی را در دل کویر شبیه سازی کرده اند.یک درخت مصنوعی بزرگ با ارتفاع 25 متر در این سیاره قرار دارد که بزرگترین درخت مصنوعی بوده و بیش از 3000 گونه گیاهی و حیوانی اطراف آن را پوشانده اند. آکواریوم های زیبایی برای نگهداری خزندگان و مورچه ها در بزرگترین سیاره سبز در دبی قرار داده اند. همچنین کوروکودیل، سوسمار، مارهای سبز، جوجه تیغی، کوالا و خرس های درختی تنبل در این سیاره به چشم می خورند. وجود پرندگان رنگارنگ زیبایی دوچندانی را به این محوطه بخشیده است. همچنین در این سیاره 15 برنامه مختلف آموزشی برای کودکان بین 3 تا 14 سال در این سیاره برگزار می شوند. 

 

بزرگترین سیاره سبز در دبی 

تصویر بزرگترین سیاره سبز در دبی

بزرگترین سیاره سبز در دبی 

تصویر بزرگترین سیاره سبز در دبی

بزرگترین سیاره سبز در دبی 

تصویر بزرگترین سیاره سبز در دبی

بزرگترین سیاره سبز در دبی 

تصویر بزرگترین سیاره سبز در دبی