برج دختر استانبول

برج دختر استانبول (Maiden's Tower Istanbul) از معروف ترین جاذبه های گردشگری استانبول است. برج دختر استانبول به عنوان گمرک و نقطه کنترل بازرگانی و یا برج فانوس دریایی در زمان امپراتوری روم باستان استفاده می کردند. برج دختر استانبول می توان نماد شهر استانبول دانست که در کنار تنگه بسفر و در ساحل آسیایی واقع شده است. برای اولین بار از این مکان جهت کنترل کشتی هایی که از تنگه بسفر عبور می کردند و جمع آوری مالیات و عوارض عبور، استفاده می کردند. و بعدها این سنت توسط رومی ها نیز ادامه پیدا کرد. در دوره امپراتوری عثمانی برج دختر استانبول به عنوان فانوس دریایی استفاده شد. در برج دختر استانبول یک کافه رستوران لحاظ شده که انواع غذاهای سنتی ترکیه ای و بین المللی را ارائه می دهند. گردشگران تور استانبول می توانند از موزه برج دختر استانبول که به صورت رایگان نیز است بازدید نمایند. اجاره قایق نیز از هر دو سمت تنگه به سمت جزیره برای گردشگران امکان پذیر است. این قایق ها در منطقه کاباتاش و سالاجاک در جاده بین اوسکودار و حرم قرار دارند و با پرداخت هزینه می توانید از آن ها استفاده کنید.

 

برج دختر استانبول

تصویر برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

تصویر برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

تصویر برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

تصویر برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

تصویر برج دختر استانبول