برج اوستانکینو مسکو روسیه

برج اوستانکینو مسکو روسیه ساخته ی معمار روسی به نام نیکولای نیکیتین است که مرتفع ترین سازه فلزی در اروپاست. این برج یک برج تجاری، توریستی و مخابراتی به شمار می رود. قطر شفت این برج در قطورترین بخش برابر با 18 متر و در کوچکترین قیمت برابر با 208 متر است. کار ساخت برج اوستانکینو مسکو روسیه از سال 1963 آغاز شد و در سال 1967 به بهره برداری رسید. این برج با احتساب طول آنتن به 540 متر می رسد که جزو بلندترین برج های دنیاست. در این برج رستوران های برای میهمانان تور روسیه در نظر گرفته شده اند. 

  

برج اوستانکینو مسکو روسیه

تصویر برج اوستانکینو مسکو روسیه

برج اوستانکینو مسکو روسیه 

تصویر برج اوستانکینو مسکو روسیه

برج اوستانکینو مسکو روسیه 

تصویر برج اوستانکینو مسکو روسیه

برج اوستانکینو مسکو روسیه

تصویر برج اوستانکینو مسکو روسیه