بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند (Bungee Jumping Pattaya Thailand) پرش از ارتفاع 50 متری است که اگر ترس از بلندی را نداشته باشید قطعا برایتان هیجان انگیز خواهد بود. در انتهای پرش هم بر روی آب فرود خواهید آمد. به هنگام پرش از افراد عکس و فیلم تهیه شده و تقدیمشان می شود. بیمه قبل از پرش و مقام شجاعت پس از آن نیز به گردشگران تور تایلند که این تفریح را تجربه کنند تعلیق می گیرد. 

 

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

تصویر بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند 

تصویر بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند 

تصویر بانجی جامپینگ پاتایا تایلند