باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند (Samui Butterfly Garden Thailand) بر روی یک سراشیبی ملایم و جنگلی با گلهای عجیب و زیبا قرار دارد. در این باغ انواع پروانه ها، حشراتی مثل کفش دوزک و سنجاقک و کندوهای عسل وجود دارند. پروانه ها و حشرات به دلیل وجود توری که مانع خروج آنها از باغ شود، به طور آزادانه در باغ پروانه سامویی تایلند زندگی می کنند و محصور نیستند. 

 

باغ پروانه سامویی تایلند

تصویر باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند 

تصویر باغ پروانه سامویی تایلند

 باغ پروانه سامویی تایلند

تصویر باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند 

تصویر باغ پروانه سامویی تایلند