باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی (National Zoo of Kuala lumpur Malaysia) در فاصله 13 کیلومتری کوالالامپور قرارگرفته و دارای 44 هزار متر مربع مساحت می باشد. در این باغ وحش بیش از 450 نوع از انواع پستانداران، دوزیستان، خزندگان، آبزیان و پرندگان جای گرفته اند. ببر سوماترایی ، میمون های دراز دست و آرانگوتان ها از جمله حیوانات نادری هستند که در باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی وجود دارند. در آكواريوم تانكو عبدالرحمن نیز می توان بيش از 80 نوع مختلف از ماهی ها و آبزی ها را تماشا کرد. 

 

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی 

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

 باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی

باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی 

تصویر باغ وحش ملی نگارا کوالالامپور مالزی