باغ رام آگرا

باغ رام آگرا در 5 کیلومتری شامال شرقی تاج محل و در شهر آگرا واقع شده است. این باغ یکی از قدیمی ترین باغ های مغول در هند است که توسط بابر امپراتور مغول در سال 1528 بنا شده است. بابر قبل از اینکه در کابل دفن و به خاک سپرده شود به طور موقت در این باغ سکونت داشته است. باغ رام آگرا به نوعی یک باغ ایرانی است چون در آن مسیر کانال تقسیم باغ به شیوه اسلامی طراحی شده و یک قناتی دارد که در تابستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

باغ رام آگرا

تصویر باغ رام آگرا

 باغ رام آگرا

تصویر باغ رام آگرا