باغ جادویی سامویی تایلند

باغ جادویی سامویی تایلند (Secret Buddha Garden Ko Samui Thailand) یا باغ بودا باغی اعجاب انگیز است که در سراسر آن پیکره های تراشیده از سنگ در حال انجام کارهای مختلف وجود دارند. این مجسمه ها در سال 1976 به دست هنرمندانه نیم تانگ سونگ تراشیده شده اند. نیم تانگ مجسمه ای از خودش را نیز در این باغ قرار داده است. در باغ جادویی سامویی تایلند آبشارهای زیبایی هم وجود دارند که مسافران تور تایلند می تواند از آنها دیدن نمایند. 

 

باغ جادویی سامویی تایلند

تصویر باغ جادویی سامویی تایلند

باغ جادویی سامویی تایلند 

تصویر باغ جادویی سامویی تایلند

باغ جادویی سامویی تایلند 

تصویر باغ جادویی سامویی تایلند