بازار گوم ایروان ارمنستان

بازار گوم ایروان ارمنستان (Gum Market Yerevan) از بازارهای خوب ایروان می باشد که در فاصله ی 10 دقیقه ای از میدان جمهوری قرار گرفته است. بازار گوم ایروان ارمنستان در واقع بازاری برای خرید روزانه است که گردشگران تور ارمنستان می توانند میوه، سبزیجات، گوشت تازه و خشکبار خود را خریداری نمایند.

 

بازار گوم ایروان ارمنستان

تصویر بازار گوم ایروان ارمنستان

بازار گوم ایروان ارمنستان

تصویر بازار گوم ایروان ارمنستان

بازار گوم ایروان ارمنستان

تصویر بازار گوم ایروان ارمنستان