بازار مرشد دبی

بازار مرشد دبی یکی از معروفترین بازارهای دبی محسوب می شود که در منطقه دیره دبی واقع شده است. اجناس به صورت کلی و جزئی در بازار مرشد دبی عرضه می شود. قیمت های اجناس نیز نسبتا مناسب است. بازار مرشد دبی در واقع متعلق به ایرانیان است که مسافران تور دبی قادر خواهند بود از آن ها خرید نمایند.

 

بازار مرشد دبی

تصویر بازار مرشد دبی

بازار مرشد دبی

تصویر بازار مرشد دبی