بازار فرانسه کیش

بازار فرانسه کیش از جمله بازارهای قدیمی کیش به شمار می رود. این بازار در زمینی به مساحت 37000 متر مربعی واقع شده است و مشتمل بر 52 غرفه می باشد. بازار فرانسه کیش از معماری بی نظیري برخوردار است و در واقع ترکیبی از معماری ایرانی و فرانسوي در این بازار دیده می شود. نمايندگى هایی از برخی شرکت‌ها و توليدکنندگان خارجى در بازار فرانسه کیش دیده می شود. مسافران تور کیش می توانند ضمن خرید از این بازار از معماری آن نیز لذت ببرند.