بازار حافظ کیش

بازار حافظ کیش 12 واحد تجاری دارد که از جمله بازارهای خوب جزیره کیش به شمار می رود. این بازار فاصله ی کمی با فروشگاه صید کیش دارد. مرکز توسعه خدمات و بازرگانی کیش، بازار حافظ کیش تاسیس نموده است. بازار حافظ کیش با قیمت هایی مناسب و ارزان اجناس خود را عرضه می کند. مسافران و گردشگران تور کیش قادر خواهند بود از این بازار بازدید کرده و از کالاهای آن خریداری کنند.

 

بازار حافظ کیش

تصویر بازار حافظ کیش