ایستگاه ملکه ویکتوریا هند

ایستگاه ملکه ویکتوریا هند بزرگترین ایستگاه قطار در شهر بمبئی می باشد. این بنا متعلق به ملکه انگلستان بود که امروزه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است. ایستگاه اولیه و اصلی قطارهای داخل و خارج شهر ایستگاه ملکه ویکتوریا هند می باشد.

 

ایستگاه ملکه ویکتوریا هند

تصویر ایستگاه ملکه ویکتوریا هند

ایستگاه ملکه ویکتوریا هند 

تصویر ایستگاه ملکه ویکتوریا هند