ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان

ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان (Railway Station Yerevan) از دیگر جاذبه های دیدنی ایروان به شمار می رود که در سال 1902 اولین خط راه آهن در ارمنستان ساخته شد. این خط، گیومری را به تفلیس وصل می کند. همچنین دومین خط راه آهن، الکساندراپل را به جلفای ایران وصل می کرد.

ساختمان ایستگاه قطار ایروان ارمنستان در سال 1956 ساخته شده است. همچنین موزه حمل و نقل ریلی ارمنستان در همین ایستگاه در سال 2009 تاسیس شده است.

روس ها در سال 2010، مجموعه ایستگاه قطار ایروان ارمنستان را بازسازی کردند. طی همین بازسازی، داخل ایستگاه از نو ساخته شد و در آن صفحه نمایش های LCD قرار داده شد. برنامه زمان بندی قطارها در این LCD ها برای مسافران نمایش داده می شود.

ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان قطعا برای گردشگران تور ارمنستان جالب خواهد بود چراکه یکی از شاهکارهای معماری نئوکلاسیک است که در میدان دیوید ساسون واقع شده است. مجسمه یادبود دیوید ساسون در این ایستگاه به چشم می خورد.

 

ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان

تصویر ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان

ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان

تصویر ایستگاه راه آهن ایروان ارمنستان