اوبود بالی

اوبود بالی (Ubud Bali) در بین مزارع برنج و در دامنه کوه مرکزی بالی واقع شده است. اوبود قلب فرهنگی جزیره بالی محسوب می شود. مهم ترین موزه های جزیره از جمله "موزه هنر نکا" که نقاشی های بالیایی را دارد، "گالری‌ های هنری" و "فروشگاه های صنایع دستی" در اوبود بالی قرار گرفته اند. گردشگری در این قطب فرهنگی جزیره با عنوان شدن در فیلم و کتاب "Eat, Pray, Love" رونق زیادی پیدا کرد. 

 

اوبود بالی

تصویر اوبود بالی

اوبود بالی 

تصویر اوبود بالی

 اوبود بالی

تصویر اوبود بالی

 اوبود بالی

تصویر اوبود بالی

اوبود بالی 

تصویر اوبود بالی

 اوبود بالی

تصویر اوبود بالی

اوبود بالی 

تصویر اوبود بالی