اسکله ابرا دبی

اسکله ابرا دبی (Dubai Abra) یکی از جاذبه های گردشگری دبی در منطقه ای تاریخی است. در این اسکله قایق های چوبی زیادی وجود دارند که با ده دقیقه قایق سواری می توانند شما را به بازار پارچه‌ فروشان، گالری‌ های هنر و بازار طلا برسانند. ساعت کاری اسکله از 5 صبح تا نیمه شب است. قایق سواری در هوای گرم دبی نیز خاطره ای فراموش نشدنی را برایتان رقم می زند. فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و کافه هایی در اسکله ابرا دبی به چشم می خورند. بازار قدیمی نیز در بخش شرقی این اسکله قرار گرفته است.نزدیک ترنی ایستگاه مترو به اسکله ایستگاه الغبیبه می باشد. 

 

 اسکله ابرا دبی

تصویر اسکله ابرا دبی

اسکله ابرا دبی

تصویر اسکله ابرا دبی

اسکله ابرا دبی

تصویر اسکله ابرا دبی