اسپورت سیتی دبی

اسپورت سیتی دبی (Dubai Sports City) یک شهر ورزشی بزرگ با مساحت 46 میلیون متر مربعدر کنار بزرگراه امارات می باشد. استادیوم های فوتبال، والیبال، هاکی، کریکت، راگبی در این اسپورت سیتی وجود دارند. استادیوم های این محموعه پیشرفته و مجهز به آخرین فناوریهاست که قادر به برگزاری مسابقات مهم بین المللی هستند. در شرق اسپورت سیتی دبی موتور سیتی یا پیست اتومبیل رانی فرمول 1 قرار گرفته است. 

 

اسپورت سیتی دبی 

تصویر اسپورت سیتی دبی

اسپورت سیتی دبی 

تصویر اسپورت سیتی دبی

اسپورت سیتی دبی 

تصویر اسپورت سیتی دبی

اسپورت سیتی دبی 

تصویر اسپورت سیتی دبی

اسپورت سیتی دبی 

تصویر اسپورت سیتی دبی