ارگ آگرا در هند

ارگ آگرا در هند که به قلعه لعل یا خواهر تاج محل معروف است، به دستور اکبر شاه یکی از پادشاهان مغول، در ناحیه آگرا، 2 کیلومتری تاج محل و در قرن 16 میلادی ساخته شده است. این ارگ تاریخی شامل مساجد و قصر های مجلل است که افسانه های شرقی را یادآور می شود. ارگ آگرا در هند در ابتدا متعلق به سلسله لوریس بوده که بعدها به دست اکبر شاه تصرف شده است. اکبر شاه در دوره حکمرانی خود مرکز حکومتش را از دهلی به آگرا تغییر داد و موجب شکوفایی و رونق آگرا شد. در همین دوره، اکبر شاه ارگ قدیمی سلسله لوریس را مورد بازسازی و تغییر شکل کلی قرار داد و آن را به درباری باشکوه و زیبا مبدل کرد. 

 

ارگ آگرا در هند

تصویر ارگ آگرا در هند

 ارگ آگرا در هند

تصویر ارگ آگرا در هند