اتوبوس های بدون راننده دبی

اتوبوس های بدون راننده دبی (Driverless Bus Dubai) در سطح شهر دبی و برای مسیرهای کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند. فناوری این اتوبوس ها توسط شرکت فرانسوی Easy Mile و با همکاری یک شرکت اماراتی به نام Omnix انجام گرفته است.  اتوبوس های بدون راننده دبی برای خطوطی از جمله برج خلیفه، دبی مال و سایر مراکز خرید و توریستی دبی برنامه ریزی شده اند. استفاده از این اتوبوس ها در حال حاضر رایگان بوده و ظرفیت 10 نفر را دارند. 

 

 اتوبوس های بدون راننده دبی

تصویر اتوبوس های بدون راننده دبی

اتوبوس های بدون راننده دبی

تصویر اتوبوس های بدون راننده دبی

اتوبوس های بدون راننده دبی

تصویر اتوبوس های بدون راننده دبی