آکواریوم باتومی گرجستان

آکواریوم باتومی گرجستان با طراحی خاص و الهام گرفته از ساحل باتومی، به صورت صخره ای موج آورده ساخته شده است. نمایشگاه های داخلی آکواریوم 4 بخش جداگانه است که اگر از بیرون به آن نگاه کنید شبیه به ۴ سنگ بزرگ می باشد. در هر کدام از نمایشگاه ها دیدنی های جذابی در دسته بندی های مختلف قرار گرفته اند. این گونه ها از دریای اژه، سرخ، سیاه و اقیانوس هند برداشت شده اند. گردشگران تور گرجستان و آموزشگاه های زیادی از این نمایشگاه به منظور آموزش به دانشجویان خود بهره می برند.

 

آکواریوم باتومی گرجستان

تصویر آکواریوم باتومی گرجستان

 آکواریوم باتومی گرجستان

تصویر آکواریوم باتومی گرجستان

آکواریوم باتومی گرجستان 

تصویر آکواریوم باتومی گرجستان

 آکواریوم باتومی گرجستان

تصویر آکواریوم باتومی گرجستان