آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا (Roman Theater Of Aspendos) حدود هزارسال پیش از میلاد مسیح و در فاصله 40 کیلومتری آنتالیا و 8 کیلومتری شهر سریک قرار دارد. این آمفی تئاتر که بدست رومی ها بنا شده است، ظرفیت پذرش 15 تا 20 هزار تماشاچی را دارد. همچنین باقیمانده هایی ازساختمانهای رومی در آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا به چشم می خورند. امروزه از آسپندوس جهت برگزاری جشنواره های مهم هنری استفاده می شود. 

 

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا