آب انبار سنتی کیش

آب انبار سنتی کیش برای ذخيره کردن آب آشاميدني منطقه در سال 1372 و در محدوده شهر حريره احداث شده است. این آب انبار دارای 5 بادگیر بوده و با هدف جمع آوری آب های سطحی ساخته شد. در طراحی این بنا از معماری سنتی یزدی بهره گرفته اند. آب انبار سنتی کیش در حال حاضر کاربری زیادی نداشته و تنها یکی از جاذبه های گردشگری جزیره می باشد و جهت تصفیه آب از دستگاه های آب شیرین کن استفاده می کنند. 

 

آب انبار سنتی کیش

تصویر آب انبار سنتی کیش

آب انبار سنتی کیش

تصویر آب انبار سنتی کیش

آب انبار سنتی کیش

تصویر آب انبار سنتی کیش

آب انبار سنتی کیش

تصویر آب انبار سنتی کیش