آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

آبشار ناموآنگ سامویی تایلند (Na Muang waterfall Koh Samui Thailand) در منطقه سامویی و در 12 کیلومتری جنوب شرقی خلیج ناتون قرار گرفته است. در واقع ناموآنگ از دو آبشار تشکیل شده که ناموآنگ 1 دارای ارتفاع 80 متری و ناموآنگ 2 که در فاصله نیم ساعته از آبشار اول قرار دارد، دارای ارتفاع 18 متری است. مسیر دسترسی به آبشار اول کمی شیب دار بوده و مسیر آبشار دوم بخاطر ریزش آب آبشار به اطراف و بر روی تخته سنگ ها لغزنده می باشد و به مسافران تور تایلند توصیه می شود کفش مناسبی را همراه داشته باشد. 

  

آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

تصویر آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

آبشار ناموآنگ سامویی تایلند 

تصویر آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

 آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

تصویر آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

 آبشار ناموآنگ سامویی تایلند

تصویر آبشار ناموآنگ سامویی تایلند