آبشار مامروت قار ارمنستان

آبشار مامروت قار ارمنستان (Mamrot Qar armenia) یکی دیگر از دیدنیهای ارمنستان است که گردشگران تور ارمنستان به هیچ عنوان نباید بازدید از آن را دست بدهند. این آبشار بسیار دیدنی است در ناحیه ی ناگورنو-کارابخش در قسمت شرقی ارمنستان قرار گرفته است. آبشار مامروت قار ارمنستان از دره یودوز (Jrduz) سرچشمه می‌گیرد و آبشاری همیشگی به شکل یک چتر بزرگ را پدید می‌آورد که با خزه پوشیده شده است.

 

آبشار مامروت قار ارمنستان

تصویر آبشار مامروت قار ارمنستان