آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن آنتالیا (Duden Waterfalls Antalya) تا مرکز شهر حدود 20 دقیقه فاصله دارند. این آبشارها از دو چشمه شروع شده و با عبور از رودخانه دودن به دریای مدیترانه منتهی می شود. آبشارهای دودن آنتالیا درست در داخل شهر قرار گرفته و دسترسی آسانی دارند. در اطراف آبشارها رستوران ها و کافه هایی وجود دارند. برای دیدن آبشار دودن می توانید از اسکله آنتالیا قایقی را اجاره نموده و از داخل دریای مدیترانه آبشار را تماشا کنید. 

 

آبشارهای دودن آنتالیا 

تصویر آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن آنتالیا 

تصویر آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن آنتالیا 

تصویر آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن آنتالیا 

تصویر آبشارهای دودن آنتالیا